Ga naar hoofdinhoud

EDVC Diensten

EDVC Diensten

Net als in de humane tandheelkunde zijn routine controles van mond en gebit en het uitvoeren van periodieke preventieve gebitsbehandelingen het belangrijkst om het gebit van u paard gezond te houden! EDVC adviseert om minstens 1 keer per jaar een onderzoek van de mondholte te laten uitvoeren.

Routine controles en preventieve gebitsbehandelingen worden meestal bij u paard op locatie uitgevoerd. Indien uitgebreidere onderzoeken en ingrepen nodig zijn, wordt er vaak voor gekozen deze onder kliniek omstandigheden door te voeren.

Hieronder vindt u een opsomming met korte beschrijving van de door EDVC aangeboden diensten. Meer informatie over bepaalde behandelingen of tandheelkundige aandoeningen kan u vinden op de tandheelkunde pagina van deze website. Voor specifieke vragen mag u altijd telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen.

Sedatie/verdoving

Om de mondholte en het gebit uitgebreid en volledig te onderzoeken en behandelen, worden paarden standaard een beetje suf gemaakt door middel van een kleine sedatie. Deze verdoving maakt het paard rustig zodat er op een veilige manier gewerkt kan worden. Voordat de patiënt de verdoving toegediend krijgt wordt er een klein veterinair klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij naar het hart wordt geluisterd en de darmmotiliteit wordt gecontroleerd.

Lees meer

Aangeboden diensten

Routine gebitscontrole

Periodieke controle van de mondholte en het gebit is belangrijk om de paardenmond in goede gezondheid te houden. Problemen kunnen zo vroegtijdig herkend en behandeld worden.

Preventieve gebitsbehandeling

Het uitbalanceren van het gebit waardoor contact en druk tussen snijtanden, kiezen en het kaakgewricht zo functioneel en comfortabel mogelijk worden en het kauwoppervlak zo ruw mogelijk blijft.

Diagnostische beeldvorming

Uitgebreid onderzoek van de mondholte, het gebit en de voorste luchtwegen (neusgang, larynx en sinussen) door middel van een orale scope (tandcamera), digitale röntgen, en een 4 mm dikke flexibele video endoscoop.

Behandeling probleemgebitten

Een probleemgebit kan door verschillende oorzaken ontstaan waarvan afwijkende slijtage tijdens het kauwen een vaak voorkomende is. Grote afwijkingen worden in meerdere behandelingen gecorrigeerd.

Wolfskiezen verwijderen

Wolfskiezen kunnen aanleuningsproblemen veroorzaken. Ook worden regelmatig blinde wolfskiezen in de paardenmond aangetroffen. Als ze getrokken moeten worden, wordt er altijd eerst een lokale verdoving met lidocaine geplaatst.

EOTRH

Een vaak zeer pijnlijke gebitsaandoening van met name de snijtanden bij oudere paarden. In een vroeg stadium kan het wegnemen van druk tussen de snijtanden het verloop van de aandoening vertragen maar uiteindelijk is het verwijderen van betroffen tanden de enige oplossing.

Diastasen/diastemata en parodontitis

Naast het zorgvuldig uitbalanceren van het gebit kunnen diastemata worden opgevuld met silicone zodat ontstoken tandvlees tot rust kan komen. Indien nodig kunnen oppervlakkige of diepe openingen tussen de kiezen gemaakt worden zodat voedsel hier minder makkelijk tussen blijft zitten.

Paardentand of kies trekken

Het extraheren van tanden en kiezen via de mondholte gebeurd eigenlijk standaard bij het staande gesedeerde paard met behulp van lokale anesthesie. De desbetreffende tand of kies wordt voorzichtig los gewerkt en vervolgens met een extractietang getrokken.

Chirurgische extracties

Bij moeilijk te verwijderen zieke kiezen worden specialistische chirurgische extractie technieken toegepast zoals: segmentatie/coronectomie, buccotomie (MTE), fragmentatie en endoscopische extractie van fragmenten, en heel soms minimaal invasieve repulsie (MIR) met een Steinmann pin.

Voorhoofdsholte ontsteking

Een sinusitis kan veroorzaakt worden door een ontstoken kieswortel die dan meestal getrokken moet worden. Onderzoek en lokale behandeling van de sinusholtes kan via de neusholte (transnasaal) of via een kleine opening in de schedel (trepanatie).

Kaakfracturen

Fracturen van de onder of bovenkaak waarbij snijtanden betrokken zijn worden na een uitgebreid wondreiniging terug in juiste positie gebracht en vervolgens met chirurgische cerclage draad gefixeerd zodat botweefsel kan genezen.

Vullen van tanden en kiezen

Het uitboren, reinigen en vullen van tanden en kiezen met cariës (gaatjes) heeft als doel verdere ontwikkeling van de cariës te stoppen om het verlies van een tand of kies door ontsteking van de wortel of door het breken van de kroon te voorkomen.

Wortelkanaal behandeling

Wanneer het wortelkanaal aan het oppervlak van een tand wordt geopend (bijvoorbeeld door het breken van de tandkroon) kan deze endodontisch verzorgd worden om verdere wortelkanaalontsteking en mogelijk het verlies van de tand te voorkomen.

Aanleuningsproblematiek

Veel rijtechnische problemen ontstaan vanuit de bovenlijn van het paard (mond-hals-rug). Problemen vanuit de mond kunnen ontstaan door ontsteking en pijn maar ook door blokkades wanneer het gebit niet secuur uitgebalanceerd is.

Anatomisch bitfitting

Onderzoek van de mondholte waarbij naast het gebit alle belangrijke structuren waarop het bit invloed heeft bekeken worden en waar mogelijk opgemeten worden. Bevindingen worden op een bitfit formulier genoteerd en er kan advies over verschillende bitten gegeven worden.

Second opinion en doorverwijzingen

Overleg en advies maar ook verdere behandeling van gebitsproblemen bij paarden die door collega gebitsverzorgers of dierenartsen onderzocht zijn en waar specialistische verzorging nodig blijkt.

Preventieve veterinaire zorg

Het is raadzaam paarden te vaccineren tegen influenza en zeker tegen tetanus. De KNHS en de FEI verplichten vaccinatie tegen influenza op wedstrijden. Indien gewenst kan een gebitscontrole/behandeling gecombineerd worden met de jaarlijkse vaccinatie.

Lezingen en onderwijs

Regelmatig worden er presentaties gegeven aan collega gebitsverzorgers en dierenartsen. Ook worden er lezingen aangeboden voor paardeneigenaren over verschillende onderwerpen binnen de paarden-tandheelkunde.