Ga naar hoofdinhoud

Equine Dental Care

Equine Dental Care is de naam van het bedrijf waar Equine Dental & Veterinary Care uit is ontstaan. Gedurende de studie tot paardenarts werkte Theo van Delft als gebitsverzorger en behandelde hij voornamelijk met handvijlen gebitten zonder sedatie. Equine Dental Care betekend in het Nederlands tandheelkundige zorg voor paardachtigen.

Equine Dental Care ofwel tandheelkundige zorg voor paarden

Vele paardeneigenaren denken dat gebitsverzorging iets is van de laatste tijd. Gebitsbehandelingen werden echter al gedurende de wereldoorlogen in Duitsland door dierenartsen binnen de cavalerie uitgevoerd. In de decennia hierna werd tandheelkunde ook door andere dierenartsen uitgevoerd maar meestal pas wanneer een paard duidelijke symptomen van bijvoorbeeld een kies probleem had. De instrumenten voor tandheelkundige behandelingen bestonden in die tijd uit een paar handvijlen en beitels om grote haken met brute kracht van kiezen te verwijderen. Wanneer er een zieke kies uit de mondholte verwijderd moest worden ging dit meestal onder algehele anesthesie waarbij de desbetreffende kies met een metalen pin via de schedel of onderkaak richting de mondholte werd geslagen. Kortom heftige ingrepen met grote kans op complicaties.

In de jaren negentig begon de tandheelkundige zorg zich enorm te ontwikkelen. Dit dankzij een aantal gebitsverzorgers uit de Verenigde Staten en verschillende dierenartsen uit de Verenigde Staten en Europa. Instrumenten zoals handvijlen werden er in verschillende vormen en maten ontwikkeld en ook kwamen de eerste elektrisch aangedreven frezen op de markt om hiermee veel nauwkeuriger in de paardenmond te kunnen werken.

Dankzij de ontwikkeling van betere medicijnen, de groei van kennis door onderzoek met betrekking tot de anatomie en fysiologie van de paardenmond en het gebit en verdere ontwikkeling van technieken en instrumenten is de tandheelkunde inmiddels uitgegroeid tot een specialisme binnen de paardengeneeskunde waarbij chirurgische ingrepen veel minder invasief zijn geworden.

Het belang van goede preventieve mondzorg is tegenwoordig een feit. Een goed opgeleide gebitsverzorger die geen dierenarts is heeft binnen deze zorg zeker ook een belangrijke rol ingenomen alhoewel deze beperkt is tot het onderzoek van de mondholte en het uitvoeren van een routine gebitsbehandeling. Naast het uitvoeren van dit routine werk kan een gebitsverzorger ernstigere problemen in de mondholte namelijk herkennen en de patiënt doorsturen voor verdere behandeling door een tandheelkundig paardenarts of paardenchirurg. Uiteindelijk zijn er genoeg paarden die allemaal jaarlijkse tandheelkundige zorg nodig hebben en is er ook voldoende werk voor zowel dierenartsen als niet-dierenartsen die zich als paardentandarts met de mondzorg van het paard bezig houden.

Werken als gebitsverzorger onder Equine Dental Care

Gedurende de studie Equine Sciences aan de University of Kentucky in de Verenigde Staten volgde Theo ook onderwijs aan de Academy of Equine Dentistry in Idaho. In 2002 werd de opleiding tot paardenarts aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht gestart en werd het bedrijf Equine Dental Care opgericht. Met een basis set aan tandheelkundige instrumenten en de opgedane kennis uit Amerika werden er gedurende de studententijd vele paarden met handvijlen en meestal zonder sedatie behandeld. Gedurende de jaren werd er steeds vaker samengewerkt met collega dierenartsen zodat paarden na toediening van een roesje beter onderzocht en behandeld konden worden en de kwaliteit van het geleverde werk duidelijk verbeterde.

Van Equine Dental Care naar Equine Dental & Veterinary Care

Na uiteindelijk de opleiding tot paardenarts afgerond te hebben werd het bedrijf Equine Dental Care doorgestart als Equine Dental & Veterinary Care. Na eerst 4 jaar als algemeen paardenarts op verschillende plekken gewerkt te hebben waarbij de focus altijd op de tandheelkunde lag en de opleiding tot gecertificieerd AED paardentandarts in Idaho werd afgerond, werd EDVC officieel in 2014. Sinds die tijd werk Theo als zelfstandig tandheelkundig paardenarts.

Dankzij de opleiding tot dierenarts is de kwaliteit van de geleverde mondzorg duidelijk verbeterd: allereerst kan de gezond van iedere patiënt in zijn geheel worden bekeken en hierover veterinair advies gegeven worden. Medicijnen kunnen verantwoord toegediend worden en naast routine tandheelkundige behandelingen kunnen ook serieuzere gebitsaandoeningen verder onderzocht en behandeld worden. Routine werk wordt meestal op locatie bij u thuis uitgevoerd maar voor uitgebreidere onderzoeken en behandelingen kan u met uw paard altijd terecht bij de Tandheelkundige paardenkliniek EDVC.

Afspraken en/of meer informatie?

EDVC is het makkelijkst telefonisch bereikbaar op de volgende momenten:

Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 10:00
Maandag t/m vrijdag 18:00 tot 20:00

+31 (0)6 474 662 91

U kunt ons natuurlijk ook een email sturen met uw vraag en contact informatie: info@edvc.nl

​Gerelateerde interessante artikelen

Paardenmond en gebit

Voedsel opname vindt voornamelijk plaats door de lippen, tong en snijtanden van het paard. Vervolgens wordt eten door 24 kiezen gedurende kauwbewegingen klein gesneden en gemengd met speeksel. Speeksel bevat de eerste enzymen om het voedsel chemisch te verteren.

Gebitsverzorging

Periodieke controle van de mondholte en het gebit is belangrijk om de paardenmond in goede gezondheid te houden. Problemen kunnen zo vroegtijdig herkend en behandeld worden.

Sedatie en anesthesie

Om de paardenmond en het gebit goed en volledig te kunnen onderzoeken is het toedienen van een lichte sedatie een absolute noodzakelijkheid. Afhankelijk van het karakter en de leeftijd van de patiënt wordt altijd een zo goed passend middel en dosering gebruikt.