Ga naar hoofdinhoud

Paardentandarts kosten

De kosten om een paardentandarts voor u paard in Nederland of België bij u thuis langs te laten komen verschillen aanzienelijk van tandarts tot tandarts. Dit kostenverschil heeft voornamelijk met verschil in opleidingen en werkkwaliteit te maken. Daarnaast worden onderzoek en behandeling duurder wanneer de patiënt door een dierenarts gesedeerd wordt.

Kosten voor de paardentandarts

De vraag ‘wat kost een paardentandarts?’ kan makkelijk beantwoord worden. Prijzen variëren tussen de 60 euro en 200 euro inclusief btw. Een gebitsverzorger zonder opleiding die met een handvijl wat scherpe randjes en haakjes verwijderd en in een kwartiertje klaar is zal natuurlijk goedkoper zijn dan een tandheelkundig paardenarts die een uur bezig is om mondholte en gebit uitvoerig te onderzoeken en het gebit perfect uitbalanceert.

Paardentandarts kosten voor routine gebitscontrole en behandeling

Zoals daarnet beschreven verschillen prijzen aanzienlijk. Echter, wanneer we nu puur naar de kosten voor een routine gebitscontrole en de behandeling van het gebit gaan kijken en sedatie en visite kosten niet meerekenen valt dit uiteindelijk toch mee.

Een gebitsverzorger zonder opleiding rekent 60 tot 80 euro voor zijn werk. In de meeste gevallen is het advies van de gebitsverzorger om paarden iedere 6 maanden te behandelen dus 2 keer per jaar waarmee jaarlijkse kosten op 120 tot 160 euro komen.

Een dierenarts zonder verdere opleiding en/of certificering rekent ook ongeveer 80 euro voor onderzoek en een gebitsbehandeling maar hier komen dan ook nog de kosten voor sedatie en een visite bij.

Een gebitsverzorger met opleiding en certificering zal tussen de 80 en 120 euro vragen voor onderzoek en routine behandeling van het gebit. Door opleidingen en eventuele certificering bij een paardentandheelkundige organisatie heeft deze gebitsverzorger bewezen kennis van de mondholte en het gebit te hebben waardoor de kwaliteit van het geleverde werk in de meeste gevallen een stuk beter is. Daarnaast is het zo dat wanneer een paardengebit correct behandeld is, het gebit meestal maar 1 keer per jaar behandeld hoeft te worden.

Gebitscontrole en behandeling door een tandheelkundig paardenarts

Een tandheelkundig paardenarts die na de universitaire opleiding tot paardenarts en vervolgopleidingen in de tandheelkunde bij paarden en tevens certificeringen heeft behaald, zal meestal tussen de 100 en 120 euro rekenen voor routine onderzoek van de mondholte en een gebitsbehandeling. Het grote voordeel is dat een tandheelkundig paardenarts ook een brede kennis over de algehele gezondheid van u paard heeft, medicijnen inclusief sedatie toe mag dienen en voorschrijven en ook gecompliceerdere tandheelkundige problemen kan herkennen en behandelen.

Paardentandarts kosten voor sedatie

Om onderzoek en behandeling op niveau uit te voeren is het bijna altijd noodzakelijk om het paard te sederen ofwel een roesje te geven en hier zijn ook kosten aan verbonden. Volgens de wet mag alleen een dierenarts een paard deze sedatie intraveneus (in het bloed) toedienen. De kosten voor de sedatie liggen tussen de 25 en 40 euro afhankelijk van de dosering en de gebruikte medicamenten.

Om kwaliteit werk te leveren betekend dit voor een niet-dierenarts dat deze samen moet werken met een dierenarts of illegale handelingen moet gaan uitvoeren. Gelukkig bestaat er tegenwoordig wel een goed werkend middel dat onder de paardentong kan worden toegediend en door de paardeneigenaar bij de dierenarts verkregen kan worden. Kosten hiervoor liggen ergens tussen de 25 en 50 euro.

Een niet-dierenarts die wel intraveneus sedeert zal sedatie kosten nooit op de factuur vermelden maar deze doorrekenen in de kosten voor de gebitscontrole en behandeling. Indien er na het sederen complicaties ontstaan zoals cardiovasculaire problemen of koliek dan zal een niet-dierenarts niet in staat zijn acute hulp aan te bieden om u paard te stabiliseren.

Indien u als paardeneigenaar een dierenarts regelt om uw paard te komen sederen voor de paardentandarts dan zal deze naast de sedatie kosten van 20 tot 40 euro ook nog visite kosten in rekening brengen welke verschillen tussen de 25 en 60 euro. Hiermee komen de totaalkosten voor het sederen dan neer op ongeveer 45 tot 100 euro.

Paardentandarts kosten voor visite aan huis (voorrijkosten)

De meeste gebitsverzorgers die geen dierenarts zijn zullen geen voorrijkosten in rekening brengen wanneer er meerdere paarden op dezelfde locatie behandeld kunnen worden. Een dierenarts rekent meestal wel consult/voorrijkosten voor een visite aan huis waarbij deze gedeeld worden over de te behandelen paarden.

Globale kosten voor de paardentandarts samengevat

  • Gebitsverzorger zonder opleiding 1x per jaar: 60 tot 80 euro, 2x per jaar: 120 tot 160 euro
  • Dierenarts zonder tandheelkundige opleiding/certificering met sedatie: 100 tot 120 euro
  • Gebitsverzorger met opleiding/certificering 1x per jaar zonder sedatie: 80 tot 120 euro
  • Gebitsverzorger met opleiding/certificering en sedatie door/via dierenarts: 125 tot 220 euro
  • Tandheelkundig paardenarts met opleiding en certificering met sedatie: 120 tot 160 euro

Indien er dan nog tot 40 euro aan voorrijkosten worden gerekend zullen de jaarlijkse kosten voor een periodieke controle van de mondholte en het routinematig uitbalanceren van het gebit door een tandheelkundig paardenarts met kennis van zaken en ervaring en inclusief sedatie dus tussen de 140 en 200 euro uit komen. Wanneer deze kosten worden vergeleken met de jaarlijkse kosten voor goed onderhoud van de hoeven van een paard door een gediplomeerde hoefsmid zijn deze dus redelijk te overzien.

  • De hierboven beschreven prijzen zijn een globale schatting en bedragen en kunnen van gebitsverzorger tot gebitsverzorger uiteraard verschillen!

Afspraken en/of meer informatie?

EDVC is het makkelijkst telefonisch bereikbaar op de volgende momenten:

Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 10:00
Maandag t/m vrijdag 18:00 tot 20:00

+31 (0)6 474 662 91

U kunt ons natuurlijk ook een email sturen met uw vraag en contact informatie: info@edvc.nl

​Gerelateerde interessante artikelen

Wolfskiezen

Wolfskiezen kunnen aanleuningsproblemen veroorzaken. Ook worden regelmatig blinde wolfskiezen in de paardenmond aangetroffen. Als ze getrokken moeten worden, wordt er altijd eerst een lokale verdoving met lidocaine geplaatst.

Diastasen/diastemata en parodontitis

Naast het zorgvuldig uitbalanceren van het gebit kunnen diastemata worden opgevuld met silicone zodat ontstoken tandvlees tot rust kan komen. Indien nodig kunnen oppervlakkige of diepe openingen tussen de kiezen gemaakt worden zodat voedsel hier minder makkelijk tussen blijft zitten.

EOTRH

Een vaak zeer pijnlijke gebitsaandoening van met name de snijtanden bij oudere paarden. In een vroeg stadium kan het wegnemen van druk tussen de snijtanden het verloop van de aandoening vertragen maar uiteindelijk is het verwijderen van betroffen tanden de enige en beste oplossing.